Hamorsoft

Reguli de licențiere (drepturi de utilizare)
a produselor HAMOR Soft ®          HAMOR Soft înseamnă Societatea de Producție și Servicii HAMOR Soft SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J14/361/1991, cod de înregistrare fiscală RO547548, cu sediul în Sfântu Gheorghe, cod poștal 520089, str. Nicolae Iorga nr. 18, bl. 11, scara D, ap.1, jud.Covasna, România.

          PRODUS - în cadrul prezentului text, cuvântul produs înseamna sistem software elaborat de HAMOR Soft, care include programe pentru calculator; conținutul și structura fișierelor; eventualele imagini sau alte elemente multimedia conținute de acestea; documentații, atât în formă listată, cât și în format electronic; dischetă, cd, sau orice alt suport de care sunt distribuite elementele software; ambalaj cu etichetă originala.

          PROGRAM - prin program se înteleg elementele software din produs, adică elementele care se pot instala pe calculator.

          DISTRIBUITOR - distribuitorul este o persoană juridică care primește o autorizație de la HAMOR Soft, care certifică dreptul sau de distribuție pentru produse și este valabil pentru anul înscris pe autorizație.Dreptul de distribuție se poate prelungi numai cu acordul scris al HAMOR Soft.Lista distribuitorilor autorizați se gasete pe site-ul oficial HAMOR Soft: www.hamorsoft.ro

          UTILIZATOR - orice persoană juridică sau fizică care utilizează legal produsele, în conformitate cu prezentele reguli.Utilizatorului i se acordă dreptul neexclusiv de utilizare a programelor.Dreptul de utilizare a produselor (și a componentelor/opțiunilor suplimentare) se certifacă cu factura de la HAMOR Soft, sau de la un distribuitor autorizat.

          COPYRIGHT - toate drepturile, titlurile produselor, cât și drepturile de copiere ale acestora, toate materialele tipărite se însoțesc produsele și orice copie a produselor sunt proprietatea HAMOR Soft.Produsele sunt protejate de legile și tratatele internaționale privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală precum și de Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor cu modificările și completările ulterioare.

          Sunt interzise:
 • piratarea, recompilarea, dezasamblarea, modificarea, traducerea sau orice altă încercare de a descoperi codul sursă a produselor HAMOR Soft
 • sublicențierea, închirierea, vânzarea sau împrumutul, exportul, traducerea, leasingul produselor, fără acordul HAMOR Soft
 • copierea documentațiilor tipărite care însoțesc produsele.Documentațiile în format electronic pot fi tipărite numai pentru uzul intern al utilizatorului
          Programele sunt înregistrate în Registrul Programelor pentru Calculator la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) cu certificatele nr. 0023/2001, 0810/2002 , 2571/2007 și 3317/2008.
          Denumirea Hamor Soft , logo-ul HAMOR Soft, precum și produsele hMarfa, hCont, hMiss, hSalar, hImob, hProd, hStoc sunt mărci înregistrate ale HAMOR Soft, la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.Achiziționarea produsului nu dă nici un drept de utilizare a mărcii comericale de către utilizator.

Pachetul de BAZĂ al produselor:
 • conține
  • documentație listată de către HAMOR Soft și/sau documentație în format electronic;
  • CD-ul de instalare cu numele utilizatorului în COMPANY.DBF și codurile de utilizare a programelor în      APLIC.DBF;
  • mapa cu eticheta HAMOR Soft.
 • acordă dreptul de utilizare a programului pentru un singur utilizator, pentru o singură bază de date.Pe liste, în antet, apare numele utilizatorului (proprietarului dreptului de utilizare)
 • este monopost, adică programul se poate instala pe un singur calculator.Se pot face copii ale acestuia doar în scop de siguranță, de activare sau de testare a acestuia.Utilizatorul poate să archiveze bazele de date ale produsului respectiv și să le utilizeze în regim de consultare, numai pe același calculator.
 • se poate instala pe serverul rețelei, cu condiția să se lucreze numai de pe o singură stație
Upgrade-ul produselor:
 • upgrade-ul este un produs care aduce un produs în utilizare la o versiune nouă, îmbunatațită, cu funcțiuni noi și/sau adaptează un produs în utilizare la modificările legislative.
 • conține :
  • documentație listată de către HAMOR Soft și/sau documentație în format electronic;
  • CD-ul upgrade cu numele utilizatorului și codurile de utilizare a noilor verziuni (sau copia pe disc al acestuia)
 • acordă dreptul de folosire a upgrade-ului și a verziunii noi/adaptate a produsului în aceeași condiții cu acele înainte de upgrade
 • se poate folosi și verziunea anterioară, dar numai pe același calculator/rețea
 • upgrade-ul poate fi achiziționat numai dacă beneficiarul a fost utilizatorul legal al verziunii anterioare
 • în unele situații utilizatorul va trebui să achiziționeze și upgrade-uri intermediare pe care nu le-a achiziționat la momentul potrivit, dar care sunt necesare pentru o funcționare adecvată a produsului respectiv
 • utilizatorul nu are dreptul de a înstrăina verziunile anterioare ale produsului
Opțiunea REȚEA (opțiunea R):
 • extinde dreptul de utilizare al unui produs în regim de rețea (o opțiune rețea pentru maxim 5 calculatoare)
 • conține:
  • cod nou pentru operațiunea suplimentară R în funcție și de opțiunile precedente;
  • se modifică APLIC.DBF din baza de date;
  • nu se modifică COMPANY.DBF, deci nici antetul listelor
 • acordă dreptul pentru instalarea produsului pe un calculator sever, și pentru folosirea bazelor de date de pe server pe maximum 5 stații de lucru.Stațiile pot să fie legate la server prin rețea locală sau de la distantă, prin Remote Desktop sau în mod terminal.
          Pentru mai mult de 5 stații de lucru, utilizatorul trebuie să achiziționeze mai multe opțiuni de rețea, în funcție de numărul stațiilor de lucru.Nu contează câte lucrează simultan cu aceeași bază de date, sau dacă unele se folosesc doar pentru consultarea arhivelor.Contează numărul stațiilor care folosesc produsul.

De exemplu:

1 stație           => 1 pachet de bază (monopost)
2-5 stații           => 1 pachet de bază + 1 opțiune rețea           opțiunea R
6-10 stații           => 1 pachet de bază + 2 opțiuni rețea           opțiunea RR
11-15 stații           => 1 pachet de bază + 3 opțiuni rețea           opțiunea RRR

Opțiunea MULTISOCIETATE/MULTIBAZĂ (opțiunea M) :
 • extinde dreptul de utilizare a unui produs pentru mai multe baze de date pe același calculator/rețea
 • conține:
  • cod nou pentru opțiunea suplimentară M în funcție și de opțiunile precedente
  • se modifică APLIC.DBF din baza de date de pe calculator/server
 • acordă dreptul de utilizare a programului pe același calculator sau în aceeași rețea, pentru mai multe subunități ale utilizatorului (magazie, depozite).Se poate folosi și pentru evidența altor firme, pe același calculator/rețea, dacă între utilizator și celelalte firme există o relație de prestare.Prin adăugare în COMPANY.DBF (cu hUTIL) a numelui utilizatorului (beneficiarul dreptului de utilizare)
 • acordă dreptul de utilizare a opțiunii numai pe același calculator/rețea pe care este valabilă utilizarea produsului la care a fost adăugată
Componentă suplimentară :
 • adaugă componentă sau funcțiune nouă la un produs
 • conține:
  • CD-ul de instalare sau alt suport cu numele utilizatorului în COMPANY.DBF și codurile de utilizare a programelor în APLIC.DBF
  • documentație de utilizare a funcției noi (listată de către HAMOR Soft sau documentație în format electronic), dacă aceasta documentatie nu este inclusă în manualul pachetului de bază
 • acordă dreptul de utilizare a componentei numai pe același calculator/rețea pe care este valabilă utilizarea produsului la care a fost adăugată
Opțiune suplimentară :
 • activează o funcțiune deja existentă în produs
 • conține:
  • codul de acces al opțiunii în APLIC.DBF
  • documentație de utilizare a funcției noi (listată de către HAMOR Soft sau documentație în format electronic), dacă această documentație nu este inclusă în manualul pachetului de bază
 • acordă dreptul de utilizare a opțiunii adăugate numai pe același calculator/rețea pe care este valabilă utilizarea produsului la care a fost adăugată
Drept de utilizare (licență) cu reducere de preț :
 • conține:
  • CD-ul de instalare sau alt suport cu numele utilizatorului și numele punctului de lucru în COMPANY.DBF și codurile de utilizare a programelor în APLIC.DBF
 • acordă dreptul de utilizare a aceluiași produs de bază sau a aceleiași componente/opțiuni pe un alt calculator independent la sediul utilizatorului sau la un punct de lucru al aceluiași utilizator, dacă sunt deservite de același distribuitor.Calculator independent este de exemplu și laptop-ul managerului pe care consultă baza de date offline sau laptopul/PDA-ul agentului de vânzări pe teren
 • Reducerea de preț este de 70% (adică prețul este de 30% din prețul integral al pachetului de bază și al componentelor/opțiunilor și upgrade-urilor care urmează să fie utilizate)
Pachet în scop DIDACTIC :
 • conține:
  • documentație listată de către HAMOR Soft
  • CD-ul de instalare cu numele utilizatorului + 'vers.didactică' în COMPANY.DBF, precum și codurile de utilizare a programelor în APLIC.DBF
  • mapa cu eticheta HAMOR Soft
 • acordă dreptul de instalare a programelor pe un server și/sau pe mai multe calculatoare (stații) în cadrul centrului de pregătire
 • acordă dreptul de folosire a produselor numai în scop didactic, pe baza declarației în acest sens a utilizatorului
Schimbare cod (nume utilizator) :
 • în cazul modificării numelui utilizatorului (pe baza copiei actului adițional la Statutul societății)
 • în cazul în care un contabil individual (vechiul utilizator) își înregistreaza o societate de contabilitate, care devine noul utilizator (pe baza copiei Statutului societății)
 • în cazul vânzării produsului de către vechiul utilizator (pe baza copiei facturii de vânzare și a declarației vechiul utilizator că a șters programele și bazele de date de pe calculator/calculatoare, deci nu va mai folosi nici bazele de date)
Diverse situații (exemple) :
 • Dacă un utilizator vrea să folosească un produs pe mai multe calculatoare locale,atunci va achiziționa pachetul de bază pentru primul calculator și:
  • dacă calculatoarele locale nu sunt legate în rețea, pentru celelalte calculatoare va achiziționa drepturi de utilizare cu reducere de preț
  • dacă calculatoarele sunt legate în rețea, va achiziționa și opțiunea(ile) rețea
 • O persoană din partea utilizatorului (de exemplu managerul) poate să folosească un produs pe laptop și în afara locației utilizatorului în 2 feluri:
  • offline (lucrează cu o copie a bazei de date) și atunci trebuie să achiziționeze drept de utilizare cu reducere de preț pentru laptop
  • online (prin Desktop Remote sau în mod terminal) și atunci este asimilat cu o stație
 • Dacă utilizatorul vrea să folosească produsul hMARFA și pe un laptop sau PDA în afara locației utilizatorului pentru facturarea pe teren (prin agenți), atunci va achiziționa drept de utilizare hMARFA cu reducere de preț pentru fiecare agent, inclusiv pentru componentele folosite (transfer documente, imprimare grafică etc)
 • Punctul de lucru al unui utilizator poate să folosească un produs pe calculatorul propriu numai după achiziționarea pentru punctul de lucru:
  • a unui drept de utilizare cu reducere de preț, dacă punctul de lucru este deservit de același distribuitor.OBSERVAȚIE: dreptul de utilizare trebuie să fie pentru toate componentele-opțiunile pe care le folosește la punctul de lucru (inclusiv rețea etc)
  • sau a produsului la preț integral, dacă punctul de lucru va fi deservit de un alt distribuitor.OBSERVAȚIE:va trebui să achiziționeze și componentele/opțiunile pe care le folosește la punctul de lucru (inclusiv rețea etc)
 • Dacă un utilizator deține la sediul său pachetul de baza al unui produs și vrea să folosească produsul și la un punct de lucru, dar acolo într-o rețea, pentru punctul de lucru va achiziționa:
  • drept de utilizare cu reducere de preț pentru produsul de bază
  • și opțiunea(ile) rețea la preț integral
 • Un utilizator (persoană juridică) se divizează în două și ambii vor să folosească produsele în contiuare:
  • pentru unul dintre ei este schimbare de cod
  • celălalt achiziționează produsele la preț integral
 • O societate de contabilitate sau un contabil individual care cu ajutorul unui produs vă ține evidența mai multor clienți:
  • achiziționează pachetul de bază și opțiunea multisocietate
  • pentru mai multe calculatoare legate în rețea achiziționează și opțiunea(ile) rețea
  • pentru 2 calculatoare independente achiziționează drept de utilizare cu reducere de preț pentru al doilea calculator
 • Societatea de contabilitate sau contabilul care utilizează produsul hCONT poate să folosească copii ale altor programe de gestiune (hMARFA, hSALAR, hIMOB), licențiate pentru firmă contabilizată, dar numai pentru contabilizarea firmei respective
 • Societatea de contabilitate poate acorda dreptul de utilizare de la distanță a programelor și pentru clienții săi, dacă societatea de contabilitate achiziționează un număr de opțiuni rețea corespunzătoare, pentru fiecare stație utilizator.În acest caz pe calculatoarele clientului nu este instalat produsul ci numai pe serverul societății de contabilitate, proprietarul licenței de utilizare a produsului fiind societatea de contabilitate.Dreptul de proprietate a clientului se rezumă la sistemul de liste, rapoarte în format electronic, în format text, pdf, htm, xls, etc.Dacă clientul intenționează să folosească produsele și la sediul său (instalate pe calculatoarele sale),atunci clientul:
  • achiziționează produsele la preț integral, devenind proprietar al licenței de utilizare
  • iar după achiziționarea produselor, poate transfera pe calculatoarele sale bazele de date (inclusiv versiunile anterioare)
Observații generale :
 • Utilizatorii pot afla informații despre versiunile programelor și componentelor/opțiunile instalate, lăsând programele și în colțul din stânga sus al ecranului apar numele și versiunea programului, iar cu ajutorul tastei F7 apar informațiile despre componentele/opțiunile instalate (Page Down)
 • Programele se pot reinstala în aceleași condiții și drepturi în care au fost instalate
 • Utilizatorii produselor vor permite HAMOR Soft sau distribuitorului, controlul respectării prezentelor reguli
 • Pentru alte informații contactați-ne la hamor@hamorsoft.ro sau la tel. 0267-312139 , 0267-326301